Atsakomybės bei privatumo taisyklės

Bendrosios nuostatos

 1. Šios UAB “Tipro” į. k. 300579867, Verkių g. 36, LT-09109 Vilnius, el. pašto adresas [email protected], (toliau – Bendrovė) privatumo politikos (toliau Privatumo politika) tikslas – reglamentuoti tarpmergaiciu.lt svetainės (toliau – Svetainė) lankytojų asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje, užtikrinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) (toliau – Reglamentas) bei kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir tinkamą įgyvendinimą. 
 2. Naudodamiesi Bendrovės Svetaine bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis. Svetainės lankytojai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėje paspaudžia mygtuką „Registruotis“. Jei Lankytojas nesutinka su šia Privatumo politika, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Svetainės paslaugomis. Bendrovė turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Privatumo politiką. Jei Lankytojas po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistu Privatumo politikos turiniu, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Svetainėje.
 3. Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko teisėtais, sąžiningais ir skaidriais būdais bei tikslais, taikydama tokias technines ir organizacines priemones, kurios apsaugo duomenis nuo neteisėto duomenų tvarkymo, netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Jūsų duomenys gali būti perduoti duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko asmens duomenis Bendrovės vardu ta apimtimi ir tikslais, kuriems esate davę sutikimą bendrovei. Asmeniniai duomenys taip pat gali būti perduoti teisėsaugos institucijoms, jei tam yra teisinis pagrindas. Kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų duomenys gali būti perduoti tik su jūsų sutikimu ir/arba įstatymų numatyta tvarka. 

Tarpmergaiciu.lt yra įstatymu įpareigota teikti asmens Duomenis ir (arba) Duomenis apie naudojimąsi Svetaine valstybinėms ar priežiūros institucijoms, kiek tai reikalinga siekiant išvengti rizikos visuomenei bei vykdyti persekiojimą už nusikaltimus.

Visais kitais atvejais jūsų Duomenys trečiosioms šalims bus perduodami, jei esate davę leidimą ar patys suteikę trečiosioms šalims prieigą prie jūsų Duomenų.

 1. Svetainės Privatumo politika netaikoma svetainėms, į kurias patenkama per Svetainėje esančias nuorodas. Tokioms svetainėms galioja tų svetainių nustatytos naudojimosi taisyklės ir privatumo politika. 
 1. Taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti bet kokį sutikimą, kurį suteikėte registruodamiesi ar naudodamiesi svetainės paslaugomis bei pašalinti savo profilį ir jo gyvavimo metu sukautą informaciją apie jus. Toks atsisakymas nepaveiks Duomenų Tvarkymo, įvykdyto iki atsisakymo ir paremto suteiktu sutikimu, teisėtumo. Norėdami panaikinti savo profilį šioje svetainėje bei visą su buvimu joje susijusią kauptą informaciją, tokį prašymą rašykite iš el.pašto adreso, kuriuo esate užsiregistravęs svetainėje, adresu [email protected] arba [email protected]

Kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiais pagrindais tvarkome?

 1. Tam, kad galėtumėte naudotis mūsų svetaine, ypač – per svetainę vykdyti komercinius sandorius, naudotis elektroninių mokėjimų sistema ar palikti atsiliepimus bei bendrauti su kitais nariais, jums reikalinga tarpmergaičių.lt paskyra. Šiam tikslui Svetainėje turite užsiregistruoti kaip narys. Jei turite „Facebook“ ar „one.lt“ paskyrą, taip pat galite užsiregistruoti per vieną iš šių paskyrų.
 1. Duomenys, kuriuos Jūs pateikiate registruodamiesi Svetainėje (el.pašto adresas, miestas, nuotrauka, vardas) ir ja naudodamiesi (IP adresai, peržiūrimi skelbimai, susirašinėjimai ir kt), yra pateikiami laisva Jūsų valia ir jie skirti tik jūsų reikmėms ir/ar bendravimui svetaineje palengvinti. Šie Jūsų asmens duomenys yra saugomi Bendrovės iki atskirų duomenų ar paskyros ištrynimo jūsų iniciatyva, bet ne ilgiau kaip 5 metus nuo paskutinio jūsų prisijungimo prie paskyros. Suėjus šiam terminui, visi su paskyra susieti asmeniniai duomenys iš duomenų bazės ištrinami automatiškai, paliekant tik viešai skelbtas žinutes forumo pokalbių temose ir grupėse
 2. Jei jūs su tuo sutinkate, Bendrovė taip pat  kaupia ir tvarko duomenis, kuriuos prisijungiant prie svetainės siunčia jūsų įrenginys: prisijungimų ir veiksmų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, duomenys apie naudojimąsi Svetaine. Šie duomenys naudojami statistinės analizės, techninio svetainės tobulinimo tikslais, taip pat reklamos tinkinimo tikslais ir yra renkami slapukų (cookies) ar panašiomis technologijomis. Atsisakyti teikti šiuos duomenis galite pakeitę savo naršyklės nustatymus ir/ar paspausdami „Nesutinku“ slapukų rinkimo pranešimo juostoje. Šie duomenys, išskyrus IP adresus, yra saugomi ne ilgiau kaip dvejus metus nuo veiksmo atlikimo. IP adresai saugomi 90 dienų po viešai skelbiamų įrašų ištrynimo iš viešos prieigos (pavyzdžiui, vartotojo įkelti komentarai ir skelbimai).
 3. Jeigu naudodamiesi mūsų svetaine dalyvaujate forume, susirašinėjate, taip pat bus saugomi šie duomenys: 
 • Forumo žinutės;
 • Komentarai, kuriuos paliekate apie kitų narių parduodamas prekes;
 • Atsiliepimai;
 • Jūsų komunikaciją su kitais nariais.


Šis jūsų kuriamas turinys išliks prieinamas internete ir pasibaigus jūsų Susitarimui dėl Svetainės naudojimosi. Jums pašalinus savo profilį iš svetainės, prie šio turinio nario vardas nebus matomas ir bus pateikta pastaba, kad šį turinį sukūrė narys, kuris nebėra aktyvus.

 1. 10.Tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienlaiškių, priminimų, pranešimų, partnerių pasiūlymų siuntimui) jūsų asmeniniai duomenys naudojami tik tuo atveju, jei yra jūsų sutikimas naudoti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimą duoti/ atšaukti galite prisijungę prie savo paskyros.
 1. 11.Svetainė nėra atsakinga už Lankytojo viešai (forume, skelbimų aplinkoje) ar per Svetainės sistemą asmeniškai tretiesiems asmenims (per asmenines žinutes) perduodamos asmeninės informacijos apsaugą. Lankytojas turi vengti atskleisti savo asmeninę informaciją (tikrą vardą, asmens kodas, adresą, elektroninio pašto adresą, duomenis apie vaikus, sveikatą, politines pažiūras, religinius įsitikinimus ir pan.) tretiesiems asmenims, o pasirinkus tokius duomenis atskleisti, įvertintini galimas tokių asmeninių duomenų atskleidimo pasekmes.
 2. 12.tarpmergaičių.lt administracija neatsako už narių publikuojamas nuotraukas bei tekstus, jų kokybę. Tinklapio nariai yra atsakingi patys už kiekvieną nuotrauką bei tekstą, įkeltą į tinklapį, siekiant parduoti, pirkti, keisti daiktus. tarpmergaičių.lt administracija nėra atsakinga už atliktas ar neatliktas narių transakcijas, piniginę ar nematerialinę žalą, galimai atsiradusią dėl narių publikuot teksto tinklapyje.

Visiška atsakomybė dėl talpinamo teksto bei nuotraukų tikslumo bei atitikimo LR įstatymams atitenka asmeniui / tinklapio nariui.


 1. 13.tarpmergaičių.lt įgyja intelektualinę teisę į tinklapyje patalpintas nuotraukas bei jų aprašymus.


 1. 14.tarpmergaičių.lt administracija turi teisę sustabdyti vartotojo narystę, jeigu kyla nusiskundimų ar įtarimų dėl netinkamos ar neleistinos nario veiklos. Duomenų subjektų teisės

 1. 15.Kaip duomenų subjektas (duomenų savininkas), jūs galite bet kada prisijungti prie savo paskyros ir keisti/ trinti savo paskyroje esančius duomenis, įskaitant ir sutikimus tvarkyti jūsų duomenis. Taip pat galite panaikinti pačią paskyrą kartu su visais joje esančiais duomenimis. 
 1. 16.Jei Jums kyla klausimų dėl jūsų asmeninių duomenų tvarkymo, jei norite juos keisti, koreguoti ar sunaikinti, norite gauti duomenų kopiją ar perkelti juos kitur, jei norite pareikalauti, kad Bendrovė apribotų arba nutrauktų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, savo prašymą turite pateikti iš to el. pašto adreso, kuriuo Svetainėje yra registruota Jūsų paskyra, kadangi kitų duomenų identifikuoti duomenų subjekto Bendrovė neturi. 
 2. 17.Lankytojo prašymas atšaukti asmens duomenų tvarkymą privalo būti įvykdytas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo prašymo nutraukti Lankytojo duomenų tvarkymą gavimo. Atsakymai į Lankytojo paklausimus dėl duomenų tvarkymo pateikiami kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo paklausimo ir/ar visų reikalingų duomenų iš Lankytojo gavimo dienos. Neatlygintinai duomenys Lankytojui teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.
 3. 18.Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.  
 4. 19.Klausimai ir bet kokie prašymai susiję su Privatumo politika, turėtų būti siunčiami elektroninio pašto adresu [email protected]. 


Priedai


Mokamų paslaugų įsigijimo taisyklės


Specialus skelbimas bei skelbimo iškėlimas turi būti priskirtas konkrečiam skelbimui. Jeigu narys neišnaudoja šių paslaugų ir paslaugos galiojimo pradžioje paslaugai nebus priskirtas konkretus skelbimas, jo data negali būti keičiama, o pinigai nėra grąžinami.


Priskiriant konkretų skelbimą įsigytai paslaugai, skelbimo savininkas užtikrina, jog skelbimas atitinka visus jam skirtus reikalavimus. Skelbimai, nors ir priskirti reklaminėms pozicijoms, tačiau neatitinkantys reikalavimų, bus šalinami be įspėjimo, o paslaugos laikas nebus keičiamas ar refinansuojamas.


Įsigytos paslaugos nėra keičiamos, perkeliamos kitam nariui ar kitaip modifikuojamos. Už jas sumokėtos lėšos nėra grąžinamos.


Kas yra slapukas ir kam jis reikalingas?

Slapukas - tai nedidelis failas, kurį naršyklė gauna ir išsaugo Jūsų įrenginyje kaskart, kai apsilankote tam tikroje svetainėje (pvz., www.tarpmergaiciu.lt).

Slapukai reikalingi tam, kad svetainės darbas būtų sklandesnis, efektyvesnis, o jos administratoriai galėtų gauti išsamesnę informaciją apie lankytojus, kurią naudotų renkant statistiką bei gerinant portalo veiklą. Pirmiausia, siekiant pritaikyti navigaciją kiekvienam lankytojui (pvz., atpažįstant jį jungiantis prie paskyros, nerodant neaktualios reklamos ir pan.).

Priklausomai nuo rūšies, slapukai gali galioti nuo vienos sesijos iki kelių metų. 

Kokius slapukus ir kokiais tikslais mes naudojame?

Savo svetainėje naudojame skirtingų rūšių slapukus, kuriuos pagal atliekamas funkcijas būtų galima suskirstyti į kelias grupes:

 1. Navigaciniai. Aktualiausi ir aiškiausiai pastebimi vartotojui slapukai. Jie reikalingi tam, kad būtų galima kokybiškiau naudotis svetaine ir visomis jos funkcijomis, tokiomis kaip priėjimas prie kitiems vartotojams nematomų svetainės sričių.
 2. Analitiniai. Tokio tipo slapukai naudojami mūsų svetainės lankytojų statistinei analizei parengti. Remiantis ja, galime spręsti, koks turinys aktualiausias ir populiariausias, kokiu būdu lankytojai dažniausiai sužino apie jį. Gauti rezultatai yra visiškai anoniminiai, jiems gauti naudojamos trečiųjų šalių paslaugos, kurios įdiegia savo slapukus.
 3. Tiksliniai. Tokie slapukai tarsi susieja kelias vartotojo aplankytas svetaines. Pvz., vienoje svetainių peržiūrėję kokią nors prekę, kitoje galite pamatyti tos prekes reklaminį skydelį (retargetinimas). Šiuos slapukus mums išsiunčia patikimos trečiųjų šalių įmonės. Mes neturime priėjimo prie kitų svetainių slapukų informacijos, ji yra visiškai jų kontroliuojama.
 4. Funkciniai. Funkciniai slapukai yra naudojami, pavyzdžiui, įsiminti vartotojo pasirinkimus. Jie nėra būtini, tačiau ženkliai pagerina vartotojų patirtį ir navigacijos kokybę.


Kaip galima ištrinti slapukus, juos kontroliuoti bei atjungti?

Kiekvienas svetainės lankytojas gali nesunkiai pats kontroliuoti naršyklės gaunamus slapukus, juos trinti ar atjungti tiesiog pakeisdamas naudojamos naršyklės nustatymus. Tačiau svarbu nepamiršti, jog navigacinių arba funkcinių slapukų išjungimas gali turėti įtakos svetainės veikimui bei teikiamų paslaugų kokybei. Sukauptų slapukų ištrynimas gali lemti tai, jog bus prarasti duomenys apie lankytojo naršymo įpročius, taigi, svetainė nebebus suasmeninta.

Pateikiame sąrašą nurodymų, kaip galima valdyti slapukus, priklausomai nuo to, kokia naršyklė naudojama:

Daugiau apie privatumą internete galite sužinoti čia: http://www.youronlinechoices.com/lt/. Jei norite išjungti analitinius slapukus ir nebeleisti Google Analytics rinkti duomenis, galite įdiegti papildomą naršyklės įskiepį: https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutSutinku